Друк

Великоновосілківський Дошкільний навчальний заклад № 3 «Оленка»

 

 

 

 

Наша адреса:

вул. Пушкіна,буд. 52.

 

   Дошкільний навчальний заклад № 3 «Оленка»розрахований  на 140 місць і  функціонує з 1988 року.

     У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

     Засновником дошкільного закладу є Великоновосілкіська селищна рада,яка здійснює фінансування, матеріально – технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування.

Керівником дошкільного навчального закладу є

Боченко  Тетяна Миколаївна має вищу педагогічну освіту, стаж роботи 32 роки, обіймає посаду завідуючої з 2000 року.

Вихователь – методист, практичний психолог Рижа Наталія Вікторівна,має вищі педагогічні  освіти за спеціальностями: вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог, педагогічний  стаж роботи 11 років;

Вчитель - логопед Балабан Євгенія Володимирівна, навчається на IVкурсі Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю – дефектологія;

Музичний керівник Маслова Неля Олександрівна, навчається на IIIкурсі Слав,янського державного педагогічного інституту;

Медична сестра– Лєвтєрова Інна Володимирівна, має медичну освіту, стаж роботи у ДНЗ 22 роки.

Наш дошкільний навчальний заклад «Оленка» — це:сучасність і комфорт:

• доступна, якісна дошкільна освіта та виховання;

• режим з 7.00 до 17.30;

• розвивальне предметно-ігрове сере­довище;

• задовільна матеріально-технічна база;

• увага кожній дитині;

• повноцінне харчування;

• медичне обслуговування;

• психологічний супровід;

• підготовка до школи.

якісні освітні послуги:

• щоденні заняття з дітьми відповідно до Базової програми розвитку дитини «Я у Світі»;

• щоденні заняття з фізкультури у фізкультурному залі та на свіжому повітрі;

• гурткова робота;

• музичні заняття;

комплекс багатофункціональних приміщень:

• фізкультурна зала;

• музична зала;

• кабінет практичного психолога;

• методично-інформаційний кабінет;

Мета роботи дошкільного закладу на найближчі роки : створити сприятливі умови для особистісного становлення кожної дитини, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Самої Себе. Розвиток фізично загартованої, пізнавально активної, соціально адаптованої духовно багатої особисті .

Пріоритетні завдання:
Основними завданнями дошкільного закладі є:

*забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження фізичного, психічного здоров'я дітей;

*вироблення навичок здорового способу життя, закладення основ валеологічного орієнтування;

*формування екологічної свідомості, виховання екологічної культури, виховання активного пізнавального і морального (бережного, шанобливого),естетичного ставлення до навколишнього світу — до явищ природи, предметів побуту, до людей, до власної особи.

Саме на виконання зазначених завдань і спрямована діяльність колективу дошкільного навчального закладу № 3«Оленка».


У дошкільному закладі функціонує 6  вікових груп за 10,5 – годинним режимом.З них:

раннього віку – 2

молодшого віку – 1

середнього віку – 1

старшого віку -2

Працюють профільні групи: еколого – валеологічного напрямку -  2 (молодша та середня);  старші групи  2 - україномовні , де навчання і виховання дітей здійснюється державною мовою; мовна група під керівництвом вчителя – логопеда.

Працюють гуртки:
«Паперова пластика» від ЦДЮ;

«Земля – наш спільний дім» від СЮН.

У нашому садочку працює 13  педагогів.

З них:

1 вихователь-  методист

9вихователів

1практичний -  психолог

1 вчитель - логопед

1музичнийкерівник

1 медична сестра

З них вищу освіту мають – 3;

Базову вищу - 10

 Наш навчально-розважальний день виглядає приблизно так:

7:00—8.10 — зустрічаємо діток

8:10—8:45 — снідаємо

9:00—10:30 — займаємося

10:30---12:00 — ми на прогулянці

12:00—13:00 — обідаємо

13:00—15:00 — спимо

15:00—15:З0 — загартовуємося

15:30—16:00 — у нас полуденок

16:00—17:30 — на прогулянці займаємося, граємося, трудимося

Йдемо додому

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ДНЯ

РАНОК

* зустріч;

*сюрпризний момент;

* новини;

* настрій;

* гімнастика (згідно з темою).

ПЕРША ПОЛОВИНА ДНЯ

* заняття;

* фізкультхвилинки;

* оздоровчі хвилинки;

* вправи на розслаблення;

* гімнастика для пальців;

* дихальні та звукові вправи;

* індивідуально-підгрупова робота.

ПРОГУЛЯНКА

• спостереження;

• сюжетно-рольові ігри;

• рухливі ігри;

• народні ігри;

• спортивні ігри;

• пішохідний перехід;

• трудова діяльність.

ПІДГОТОВКА ДО СНУ

• чигання казок:

• слухання "легкої" музики;

ПІСЛЯ СНУ

* корегувальна гімнастика;

* стежка здоров'я:

*оздоровчі вправи для горла і носа;

*загартування.

ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ

*заняття;

*ігри на вибір;

* підбиття підсумків дня;

*прогулянка.

 Головною метоюдошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку.

У ДНЗ №3 «Оленка» оснащені і оформлені:

 

Вітальні кімнати:

 

 

Групові кімнати:

 

 

Спальні:

 

 

   Завдяки творчому, неформальному підходу педагогів до своєї справи в кожній віковій групі створено предметно - розвивальне середовище, яке сприяє тому ,щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

 

Ми задіяли кожний кожен куточок групової кімнати:

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ  КУТОЧОК

 

 

ОСЕРЕДОК ДЛЯ  ІГОР  С ПІСКОМ І ВОДОЮ

 

 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ

 

 

КУТОЧОК  СЕНСОРНОГО  РОЗВИТКУ

 

 

 

ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ,

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

ЛОГОПЕДИЧНИЙ

 

КУТОЧОК ПРИРОДИ

 

 

   КУТОЧОК ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЖИВИМИ ОБ,ЄКТАМИ

 

 

 

ФІЗКУЛЬТУРНИЙ КУТОЧОК

Свіжеповітря і сонце – це найкращі друзі дітей, тому ігрові площадки створено так, щоб діти мали змогу перебувати на свіжому повітрі в будь – яку  погоду.

 

 

 

«Олімпійський резерв»

 

 

 

 

 

      Зарахування дітейдо дошкільного закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

     ДНЗ працюєз 7.00 до 17.30 за п'ятиденним робочим тижнем.

     Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

     Навчальний ріку дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.