Веліконовосілківський професійний ліцей Друк

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

  Історія Веліконовосілківського професійного ліцею починається з 1980 року.

      Великомусільськомурайону Донецької області були потрібні кадри сільських механізаторів. І у вересні 1980 року на околиці ВеликоїНовосілкибуло відкрито професійно - технічне училище №154.

      Наступного року в експлуатацію булозданожитловий 50-квартирний будинок для співробітників. Уперші роки своєї роботи училище готувало фахівців однієї спеціальності - тракторист-машиніст широкого профілю.

      Багато хлопців прийшли вчитися в училищезапокликанням. І найголовнішою задачею вважали для себе оволодіннятехнікою, якоїу той час було небагато-тракториТ-40, Т-70, Т-74,  першими в районі отримали комбайн ДОН-1500.

      Йшов час. Майстри і викладачі удосконалювали свою майстерність, набувалидосвіду. Зросла технічна база училища. Укабінетах, лабораторіях з'явилася досконаліша техніка.

Унашому училищі вчилися студенти з Куби, Чилі, В'єтнаму.

     У1986 році  було заснованеучбове господарство на землях колгоспу «Родіна» рішенням виконкому селищноїради ВеликоїНовосілки. Колгосп виділив 271 га с/х  угідь,  з них 2 га –дороги, 7 га-лісосмуги, 262 га  -рілля. У1988 році чистий прибуток склав 110 тис. крб., в 1989 – 124 тыс.крб.

   

      А зараз -  це ліцей, який створений згідно з наказом Міністерства  освіти і науки України від 12.06.03р. № 372 шляхом реорганізації ПТУ №154. Ліцей є правонаступником ПТУ №154 смт. Велика Новосілка.

      Ліцей представлений комплексом, розташованим на20га. Цей комплекс включає:

 • два навчальних корпуси;
 • адміністративний корпус;
 • їдальню;
 • спортивний зал;
 • тренажерний зал;
 • бібліотеку;
 • 6 лабораторій;
 • 4 навчальні майстерні;
 • гуртожиток на 720 місць;
 • базу відпочинку на Ахзовському морі;
 • бокс;
 •  тік;
 •  вісову;
 • котельню;
 • тваринницькі приміщення;
 • заправочну станцію.

 

    За 30 років ліцей підготував близько 7 тисяч кваліфікованих спеціалістів для сільського господарства та соціальної сфери:

                  

         На цей час у ліцеї здобувають освіту 373 учня у 14 навчальних групах за                                                                         такими спеціальностями:

На базі 9 класів

 ( термін навчання 3 роки з отриманням середньої освіти):

 1. Тракторист – машиніст сільськогосподарського(лісогосподарського)  виробництва. Слюсар з ремонту  сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних  засобів категорії “С”.
 2. Кухар, кондитер.
 3. Касир. Обліковець. Оператор компютерного набору.
 4. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів.

 

На базі 11 класів:

 ( термін навчання 1рік; 1,5 роки)

 1. Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів ( категорія ”С”)).
 2.  Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника  

        (організації,  підприємства, установи).

 1. Кухар, кондитер.
 2. Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів.

 

                  Матеріально – технічна база ліцею

 

           Усі учні забезпечуються гуртожитком, стипендією, триразовим безкоштовним харчуванням. Роки навчання зараховуються до загального трудового стажу.

                  Матеріальна база ліцею дозволяє здійснювати навчання молодих                                спеціалістів на достатньому рівні.

         У ліцеї є така техніка:

         Трактори – 27; 14 автомобілів, 7 комбайнів.

         Є 2 комп’ютерних  класи, в яких  24 новітніх комп’ютери., виход в Интернет

                    Ліцей має навчальне господарство площею 500 га, де учні відпрацьовують         на практиці нові прогресивні технології обробітку зернових культур.

                   Є баштан, город. Вирощена продукція іде на здешевлення харчування учнів.  З цією метою організоване підсобне господарство, де відгодовуються поросята. Засоби, отримані від реалізації продукції навчального господарства, ідуть на зміцнення матеріальної бази ліцею, організації дозвілля молоді.

 

Викладацький склад

У ліцеї працює 100 прачівників, з них:

 • Бібліотекарь – 1чол.;
 • Обслуговуючий персонал – 55 чол.;
 • Робітники кухні – 6 чол.

        У ліцеї працює згуртований інженерно – педагогічний колектив (38 чоловік)

      Очолює ліцей Малтабар Микола Георгійович, людина цілеспрямована, вимоглива до себе і до своїх підлеглих;

         заступник директора з навчально – виробничої частини – Сазонова Вікторія Іванівна,   молодий ентузіаст, новатор;

         завуч – Дмитрієва Тетяна Олександрівна, досвідчений викладач, педагог;

         старший майстер – Харлашкін Володимир Миколайович, умілий організатор практичних занять і виробничої практики учнів.

         Серед педагогічних працівників 5 відмінників освіти України; 2 викладача вищої категорії; 9 викладачів 1 категорії; 1 викладач 2 категорії; 3 спеціаліста.

        

Виховна робота

     

         У ліцеї функціонує методичний кабінет.

         Велика увага у ліцеї приділяється дозвіллю учнів. Працюють спортивні гуртки і секції, ліцеїсти мають змогу займатися художньою самодіяльністю. Проводяться предметні тижні, олімпіади, турніри, зустрічі з цікавими людьми, працівниками правоохоронних органів, лікарні.

         Максимум уваги приділяється дітям із неповних, малозабезпечених та багатодітних сімей.

         Працевлаштування випускників ліцею становить 98 %.

     Ліцей отримує подяки та схвальні відгуки про роботу та професійні навики своїх випускників. Життя учнівської молоді - цікаве та насичене.

     Ліцеїсти неодноразово посідали призові місця у районних та обласних олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності , спортивних турнірах, конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ.

    

     Недалекі ті часи, коли молодь залишала село, їхала в місто. Зараз у Великій Новосіллі намітилися зворотні процеси. Усе більше молоді вирішили пов’язати своє життя з рідним селом. А сільському господарству і соціальній сфері на селі потрібні грамотні, кваліфіковані, досвідчені спеціалісти, якими можна стати у місцевому професійному ліцеї.

 

 

   Педагогічний колектив Великоновосілківського професійного ліцею працює над методичною проблемою «Застосування в педагогічній діяльності освітніх інноваційних технологій». Роботу по реалізації даної проблеми очолює методичний кабінет Великоновосілківського професійного ліцею, інноваційна освітня діяльність якого полягає у послідовному, професійному поширенні інноваційних педагогічних ідей, інноваційних підходів до навчального процесу, головною метою якого є особистісний розвиток учнів. При цьому методист виступає як “фасилітатор” (за технологією К. Роджерса), тобто “полегшувач” котрий допомагає педагогу в особистісно професійному розвитку, створює умови для формування його здібності оволодівати новим досвідом на основі цілеспрямованого творчого і критичного мислення, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї для удосконалення освітньої практики. Перш за все – це теоретична і методична підготовка педагогічних кадрів до застосування нововведень.Цей етап зумовлений необхідністю забезпечити як теоретичну, так і психологічну готовність педагогів до сприйняття нових ідей, роз’яснити їм основні положення наукових рекомендацій з даної проблеми та формування психологічної настанови на їх використання.

Наступний етап - методичне керівництво діяльністю педагогів з освоєння та практичного застосування нових ідей (створення нового досвіду). Сутність даного етапу полягає в організації діяльності педагогів з оволодіння практичними вміннями й творчої трансформації нових ідей у власну методичну систему, створення оригінальної педагогічної технології.

Далі - вивчення та аналіз результатів поширення педагогічних ідей. Здійснюється методами: спостереження діяльності педагогів, бесіди, анкетування, вивчення документації, стану навчально-виховного процесу.

На цьому етапі вивчається: ефективність в умовах ліцею роботи над поширюваною проблемою, рівень засвоєння нових теоретичних положень вчителями та їх вплив на удосконалення практики навчання і виховання учнів.

Значна увага у Великоновосілківському професійному ліцеї приділяється вивченню передового педагогічного досвіду.  Цікавий досвід роботи педагогів ліцею: Шиліної В. І., викладача української мови і літератури, з формування професійних інтересів на уроках мови в ПТНЗ; викладача спецдисциплін Атаманова С. О. з вивчення і оцінки діяльності учнів на інтерактивному уроці; викладача фізики Куцигіна В. А. з використанню елементів нових технологій у викладанні фізики, майстра виробничого навчання Лугового І. М. (професія «Електрогазозварник») з застосування технології організації групової навчальної діяльності учнів, викладача зарубіжної літератури Антюхової О. М. з застосуванню технології ситуативного моделювання, викладача фізичного виховання Дмітрієва Г.О. з впровадження в позакласну роботу елементів козацького способу життя як методу духовного і фізичного виховання учнів, викладача хімії та біології Балабан Р. М. з формування життєвих компетентностей учнів на уроках хімії та біології тощо.

    У Великоновосілківському професійному ліцеї ведеться цілеспрямована робота щодо вивчення передового педагогічного досвіду з цієї проблеми та впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес. На засіданнях методичних комісій розглядається теоретичний матеріал, педагоги діляться досвідом впровадження даних технологій у навчально – виховний процес. У ліцеї працює школа передового досвіду «Еврика», яка допомагає педагогам ліцею самореалізовуватися.

    Педагогічний колектив нашого навчального закладу проводить заходи, які допомагають впроваджувати інтерактивні технології у навчально – виховний процес. По – перше, це методичні консультації з даної проблеми, методичні наради, виступи на засіданнях педагогічної  ради. По – друге, це методичні семінари, диспути, круглі столи, методичні конференції, постійно діючі виставки тощо, де педагоги демонструють фрагменти уроків, діляться своїм досвідом .По – третє, це проведення і обговорення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків. Були проведені такі методичні заходи:

методична консультація«Впровадження ефективних методів навчання на уроках виробничого навчання»;

практичний семінар «Впровадження у навчально – виховний процес програми «Intel»;

методичний семінар «Моделі нетрадиційних уроків»;

круглий стіл «Як зробити урок ефективним?»;

практичний семінар «Ігрові технології на уроках»;

 методичний семінар «Інтерактивна модель навчання – шлях до успіху» тощо.

 

 

 

         Малтабар Микола Георгійович згуртував інженерно – педагогічний колектив у єдиний злагоджений колектив однодумців.

         Основними принципами роботи директора є наполегливість, колективна відповідальність, створення в колективі атмосфери співпраці з колегами і учнями.

          Принциповість сполучає з чуйним ставленням до підлеглих і учнів. Справжній педагог. Тонкий знавець підліткової психології, по батьківські турбується про учнів, велику увагу приділяє роботі з батьками.

          Посаду керівника ліцею сполучає з активною громадською діяльністю: є депутатом районної ради.

           Користується повагою і заслуженим авторитетом серед колег та учнів

 

 

Ліцею 30- років