Порядок укладення договору оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва! Друк

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги інформує:

Договір про передачу оренду земельної ділянки укладається в залежності від виду ведення сільськогосподарської діяльності на відповідній земельній ділянці. Якщо це стосується земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років. Однак при цьому при передачі в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які важаються земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін але не може перевищувати 10 років.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оренду землі» укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку. Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону. Укладення договору оренди земельної ділянки може бути здійснено на підставі цивільно-правового договору або в порядку спадкування. Зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, для внесення змін до договору оренди землі та/або його переоформлення.

Нині запроваджено спрощену процедуру державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року. Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку на підставі заяви про державну реєстрацію прав. Реєстрація права власності на земельну ділянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав набувачем похідного речового права може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.

В звязку із покращенням ситуації із коронавірусом у країні, та частковим послабленням карантинних заходів, відділ «Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової дпомоги відновило свою роботу у штатному режимі. Звернутися можна за адресою: вул. Пушкіна буд 36 каб 09 смт. Велика Новосілка, Донецької області, Україна.

Також можна зателефонувати за номером: 099 636 92 49.