Оголошення
Порядок укладення договору оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва! PDF Друк e-mail

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги інформує:

Договір про передачу оренду земельної ділянки укладається в залежності від виду ведення сільськогосподарської діяльності на відповідній земельній ділянці. Якщо це стосується земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років. Однак при цьому при передачі в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які важаються земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін але не може перевищувати 10 років.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оренду землі» укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку. Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону. Укладення договору оренди земельної ділянки може бути здійснено на підставі цивільно-правового договору або в порядку спадкування. Зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, для внесення змін до договору оренди землі та/або його переоформлення.

Нині запроваджено спрощену процедуру державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року. Державна реєстрація похідного речового права на земельну ділянку здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку на підставі заяви про державну реєстрацію прав. Реєстрація права власності на земельну ділянку у разі подання заяви про державну реєстрацію прав набувачем похідного речового права може здійснюватися без подання заявником документа, на підставі якого виникло право власності, за умови наявності інформації про зареєстровану земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записів (відомостей) про речові права та обтяження на земельні ділянки з Державного реєстру земель.

В звязку із покращенням ситуації із коронавірусом у країні, та частковим послабленням карантинних заходів, відділ «Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової дпомоги відновило свою роботу у штатному режимі. Звернутися можна за адресою: вул. Пушкіна буд 36 каб 09 смт. Велика Новосілка, Донецької області, Україна.

Також можна зателефонувати за номером: 099 636 92 49.

 
Право довічного успадковуваного володіння земельними ділянками МОЖЕ успадковуватись (ВС/ВП № 368/54/17 від 20.11.2019) PDF Друк e-mail

Слід звернути увагу читача на те, що чинним законодавством не передбачено механізму спадкування згаданого вище права, однак Велика Палата однозначно у постанові, яка пропонується до уваги, довела, що таке право підлягає спадкуванню.

У даній справі члени фермерського господарства звернулися до суду із позовом, в якому просили визнати за ними право довічного успадковуваного володіння двох земельних ділянок для ведення селянського фермерського господарства згідно з державним актом на право довічного успадковуваного володіння землею в порядку спадкування після смерті батька. При цьому позивачі вказували, що до смерті вони проживали з ним разом та вели спільне господарство.

Суд першої інстанції позов задовольнив.

Натомість апеляційний суд висловив кардинально протилежну думку та у позові відмовив, оскільки на його думку право довічного успадковуваного володіння, яке виникло в особи на підставі державного акта на право довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою, не визначено чинним законодавством України, а тому не входить до складу спадщини, фактично припиняється зі смертю особи, якій належало таке право.

У подальшому справу було передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Проаналізувавши судову практику та законодавство, що регулює спірні правовідносини, Велика Палата касаційну скаргу задовольнила та рішення районного суду залишила в силі.

Мотивуючи таке рішення судді ВП послались на те, що Закон України «Про фермерське господарство» як іЗемельний кодекс України також не містить такої форми володіння землею, як довічне успадковуване володіння.

Проте, відповідно до статті 1225 ЦK України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними правилами спадкування (зі збереженням її цільового призначення) при підтвердженні цього права спадкодавця державним актом на право власності на землю або іншим правовстановлюючим документом. У порядку спадкування можуть передаватися також право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), право користування чужим майном (сервітут).

Нормами статей 6, 50 ЗК України 1990 року у довічне успадковуване володіння земля надається громадянам Української РСР для ведення селянського (фермерського господарства). Громадянам Української РСР, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, що ґрунтується переважно на особистій праці та праці членів їх сімей, надаються за їх бажанням у довічне успадковуване володіння або в оренду земельні ділянки, включаючи присадибний наділ.

Одночасно відповідно до пункту 8 постанови Верховної Ради України від 13 березня 1992 року № 2200 «Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі» громадяни, підприємства, установи, організації, яким було надано у встановленому порядку земельні ділянки у довічне успадковуване або постійне володіння, зберігають свої права на використання цих земельних ділянок до оформлення права власності або землекористування відповідно до ЗК України.

З огляду на викладене, а також висновки Конституційного Суду України, висловлені ним у Рішенні , особа, яка володіє земельною ділянкою на праві довічного успадковуваного володіння за Законом не може бути позбавлена права на таке володіння.

При цьому ВП ВС при вирішенні даного спору застосувала практику ЕСПЛ, а саме висновки, викладені у рішеннях «Брумареску проти Румунії», «Кантоні проти Франції», «Вєренцов проти України» та «S. W. проти Сполученого Королівства» та зазначив, що дії державних органів щодо надання земельних ділянок громадянам у довічне успадковуване володіння були припинені, проте ті особи, які набули це право у встановленому законом порядку, зберегли його, оскільки законодавство не містить норми, яка б дозволяла припинити право довічного успадковуваного володіння земельною ділянкою, а тому таке право є дійсним.

Одночасно до складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 ЦК України), крім прав і обов`язків що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема: 1) особисті немайнові права; 2) право на участь у товариствах та право членства в об`єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; 3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; 4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; 5) права та обов`язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 ЦК України.

Таким чином, враховуючи те, що зі смертю особи не відбувається припинення прав і обов`язків, окрім тих, перелік яких визначено у статті 1219 ЦК України спадкоємець стає учасником правовідношення з довічного успадковуваного володіння.

 

 
Система БПД призупиняє прийом громадян і надає правову допомогу дистанційно PDF Друк e-mail

 

З 23 березня 2020 року і до завершення карантину система безоплатної правової допомоги призупиняє особистий прийом громадян та надання адресної правової допомоги. У цей період система БПД надаватиме правові послуги дистанційно. Ці заходи передбачені наказом Координаційного центру з надання правової допомогивід 20 березня №128-аг«Про організацію роботи з громадянами на період карантину».

 

Тимчасова зміна режиму функціонування системи БПД пов’язана із загостренням ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції. Для запобігання поширенню COVID-19 в Україні до 3 квітня введено карантин з низкою обмежень.

 

«Система безоплатної правової допомоги переходить на дистанційну роботу. Ми це робимо задля безпеки здоров’я та життя наших клієнтів і працівників. Дуже просимо людей залишатися вдома. Правову допомогу від держави кожна людина може отримати дистанційно. Для цього система БПД використовує усі доступні намспособи — офіційнівебсайт та сторінки у соцмережах, електронну пошту та телефонний зв’язок», — зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

 

Відповідно до наказу, з 23 березня на час дії карантину призупинено особистий прийом громадян посадовими особами і працівниками Координаційного центру з надання правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання БВПД. Призупинено також надання адресної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги працівниками місцевих центрів.

 

Безоплатна первинна та вторинна правова допомога надаватиметься із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з використанням скриньок для кореспонденції.

 

Надати необхідні документи можна через спеціально обладнані скриньки для кореспонденції або електронні засоби зв’язку (адреси та електронні пошти місцевих центрів з надання БВПД можна дізнатися на офіційному сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/ ).

 

Щоб отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань:

 

- зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103

 

- поставте запитання умесенджерФейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

 

- напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

 

- прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid та обговоріть її у нашому чаті - https://t.me/ualegalaidchat

 

- поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

 

- скористайтеся правничою вікіпедієюWikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

 

Кожній людині варто памʼятати, що карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Система БПД працює у посиленому режимі, консультує громадян і допомагає вирішити правові питання.

 

Ми посилили інформаційно-просвітницьку роботу. Інформуємогромадян про їхні права та механізм їх захисту через офіційний сайт та сторінки системи БПД у соціальних мережах, ЗМІ, інформаційні ресурси партнерських організацій.

 

Переконані, що щоденна праця фахівців системи БПД є надзвичайно важливою в цей час.

 

Ми допоможемо захистити Ваші права!

 
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛЯ. PDF Друк e-mail

              Для встановлення факту смерті та проведення державної реєстрації смерті на контрольованих Україною територіях, близьким родичам необхідно зробити наступні кроки:

1.    Звернутися до будь-якого Відділу держаної реєстрації актів цивільного стану (далі - ДРАЦС) на підконтрольній Україні території для отримання письмової відмови в проведенні державної реєстрації факту смерті. Перелік відділів ДРАЦС на території Херсонської області додається.

2.    Підготувати наступні документи для звернення до суду для встановлення факту смерті:

●    письмову відмову відділу ДРАЦС, який отримано на материковій частині України (оригінал і 2 копії);

●    паспорт заявника (3 копії);

●    ІПН (індивідуальний податковий номер, 3 копії);

●    документи, які підтверджують родинні зв’язки з померлим (3 копії);

●    за наявності документи померлого (паспорт, ІПН, 3 копії);

●  свідоцтво про смерть, видане незаконними органами на території АР Крим та м.Севастополя (медичне свідоцтво про смерть, 3 копії);

●    заяву про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території Криму        

(3 оригінали або 1 оригінал та 2 копії). Шаблон заяви та приклад заповнення додаються.

3.    Додати до кожного екземпляра заяви копії зазначених вище документів. Сформувати три пакети документів.

4.    Подати усі три пакети документів до суду на розгляд. З собою необхідно мати оригінали вищезазначених документів. 

ВАЖЛИВО!!! Звертатися необхідно до того суду, який територіально знаходиться там, де і відділ ДРАЦС, який надав відмову. Перелік судів, які знаходяться на території Херсонської області, додається.

5.    Отримати оригінал рішення суду з мокрою печаткою та повторно звернутись у відділ ДРАЦС, який надав письмову відмову, для проведення державної реєстрації смерті.

РЕКОМЕНДУЄМО:  заявникам у заяві про встановлення фактів смерті посилатися на пункт 21 статті 5 Закону України  «Про судовий збір» як на підставу для звільнення від сплати судового збору*.

* Відповідно до пункту 21 статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються, зокрема, заявники - у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих територій України.

●      Реєстрація факту смерті у строк до 1 року проводиться безоплатно, при проведенні реєстрації факту смерті, яка відбулася більше 1 року необхідно сплатити мито (станом на березень 2019 року сума мита складає близько 250 грн. з урахуванням комісії банку).

●      Реєстрація факту смерті у строк до 1 року проводиться у день звернення. Якщо після смерті пройшло більше 1 року, процедура встановлення може тривати до 3-х місяців.

 
XII Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги PDF Друк e-mail

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 6