Оголошення
Що потрібно знати при укладенні договору дарування! PDF Друк e-mail

Великоновосілківське бюро правової допомоги Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомляє; при укладенні договору дарування часто виникають питання що саме оформити заповіт чи договір дарування, спробуємо відповісти на досить часто виникаючі питання.

В таких випадках дуже правильно укладати саме договір дарування який дозволить бути впевненим що спадщина яка залишиться після смерті дарувальника буде саме належать людині яка є обдарованою.

У випадку укладення заповіту ніяких гарантій не існує дарувальник може будь якої миті відмовитися від свої намірів щодо спадщини та обдарований залишиться з нічим.

При укладанні договору дарування важливо також пам'ятати що є інші спадкоємці та важливо погодити з ними та всіма сторонами і учасниками процесу розподілу майна. Важливо пам'ятати що в даних ситуаціях є інші спадкоємці які мають такі самі права.

В звязку із покращенням ситуації із коронавірусом у країні та частковим послабленням карантинних заходів, відділ «Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відновило свою роботу у штатному режимі. Звернутися можна за телефоном 099 636 92 49. Також за консультацією чи складанням позовної заяви можна звернутися за адресою вул. Пушкіна буд. 36 каб.9 смт. Велика Новосілка.

 
ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ PDF Друк e-mail

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі, площею 0,0407 га, розташованого за адресою: с. Новопетриківка, вул. Центральна, 42в, в межах населеного пункту на території Новопетриківської сільської ради

 

1.ЗАМОВНИК:Новопетриківська сільська рада Великоновосілківського району Донецької області

 

 1. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація,  що визначає планувальну організацію та розвиток території.  Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району і/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», детальний план території є документом державного планування який розробляються та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Детальний план території виконано на підставі та з урахуванням таких документів державного планування:

 • Рішення Новопетриківської сільської ради Великоновосілківського  району Донецької області № 7/74-366 від 30.06.2020 р. «Про розроблення детального плану території».

 На замовлення Новопетриківської сільської ради  розроблений детальний для будівництва і обслуговування будівелі торгівлі площею 0,0407 га, розташованого за адресою: с. Новопетриківка, вул. Центральна 42в, в межах населеного пункту на території Новопетриківської сільської ради.

Детальний план території розроблено з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельних ділянок. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання з метою будівництва та обслуговування будівлі торгівлі.

.                                                             

 1. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначені види  планованої діяльності до переліку не входять.

Тобто створення вищевказаних об`єктів  земельної ділянки є такими, що не підлягають процедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4.   ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДПТ зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

вплив на геологічне середовище (ґрунти), земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок), водні ресурси, атмосферне повітря, опосередковано стан фауни, флори,

кліматичні фактори.

 у тому числі для здоров’я населення;

У межах проектованої території відсутні об'єкти, що негативно впливають на навколишнє середовище, умови життя та здоров'я людей.

б) для територій з природоохоронним статусом;

На ділянці проектування відсутні території з природо-охоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропоноване ДПТ містить дані, щодо місця розташування об’єкту будівництва, з яких випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 1. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Альтернатива «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. При виконанні ДПТ розділу «Охорона навколишнього природного середовища передбачається запровадити методи експертних оцінок, проектів аналогів які з певними поправками можна перенести на даний процес, для якого потрібно зробити прогноз, статистичний метод, Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ», а саме:

 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;
 • ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

У відповідності до Розділу VIп.4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку. Розділ буде виконано у відповідності до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура розділу «Охорона навколишнього природного середовища»:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

6) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.     ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Пропозиції та зауваження подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення до Новопетриківської сільської ради за адресою: 85570, Донецька область,Великоновосілківський район, с. Новопетриківка, вул. Центральна, буд. 8, тел. (06243) 9-46-35 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду код ЄДРПОУ 04340922.

 

 

 

 

 
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК1201150 «Фінансова підтримкасільгосптоваровиробників» PDF Друк e-mail

 
Укладення договору емфітевзису! PDF Друк e-mail

Питання укладення договору емфітевзису регулюється Главою 33 Цивільного кодексу України та Главою 16¹ Земельного кодексу України.

Отже, сторонами договору емфітевзису є власник земельної ділянки і землекористувач. Права та обов’язки землекористувача встановленні відповідно до ст. 410 ЦК України. Так, землекористувач має право користуватися земельною ділянкою в повному обсязі, відповідно до договору. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування земельною ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом. Землекористувач зобов'язаний ефективно використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до погіршення екологічної ситуації.

На початку наступного року інституту емфітевзису виповнюється шістнадцять років, адже вперше загальні положення про нього були закріплені в ЦКУ[1], який почав діяти з 01 січня 2004 року. В основному земельному законі – ЗКУ[2] (або «земельній Конституції», як пафосно називають його деякі українські науковці) емфітевзис «прописався» лише в червні 2007 року. Однак лише в останні роки назва «емфітевзис» перестала лякати власників сільгоспземель і вони охочіше стали укладати відповідні договори. До цього більше десятиліття емфітевзис залишався екзотичним продуктом в сфері земельних правовідносин, і його застосовували вкрай рідко. Що ж це за продукт, які його специфічні риси та чим зумовлений тривалий брак уваги до цього інституту – на цих та інших нюансах емфітевзису зосередимось далі.

Строки дії договору емфітевзису визначаються договором між орендодавцем та орендарем, та, відповідно до ст. 408 ЦК України не може перевищувати 50 років і для земельних ділянок державної або комунальної власності.

Якщо договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один рік.

В зв’язку із покращенням ситуації із коронавірусом у країні та частковим послабленням карантинних заходів, відділ «Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги відновило свою роботу у штатному режимі. Звернутися можна за телефоном 099 636 92 49. Також звернутися за консультацією чи складанням позовної заяви можна за адресою вул. Пушкіна буд. 36 каб.9 смт. Велика Новосілка.

 
Відповідальність за порушення режиму карантину! PDF Друк e-mail

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги інформує;

Загроза життю та здоров'ю людей вимагає від держави вживати суворих заходів для запобігання цій загрозі. У відповідь на пандемію COVID-19 у світі, Україна, як і більшість інших держав, запровадила жорсткий карантин і посилила відповідальність за порушення правил та заборон, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам.

Зокрема, 17 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» («Закон № 530-ІХ»), яким було встановлено адміністративну відповідальність. Також посилено кримінальну відповідальність за порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Як це часто буває, новий Закон далекий від юридичної досконалості, зокрема допускає істотні різночитання, за які дії можна бути притягнутим до адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності. Тож чи варто бізнесу остерігатися нових штрафів?

Отже якщо буде порушено норми карантину, буде встановлена адміністративна відповідальність.

Законом вносяться зміни до статті 325 Кримінального кодексу України, якими передбачено, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Водночас закон запроваджує комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу. Це зокрема, можливість роботи вдома для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни).

Йдеться також про заборону на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів; віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг.

В звязку із покращенням ситуації із коронавірусом у країні, та частковим послабленням карантинних заходів, відділ «Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової дпомоги відновило свою роботу у штатному режимі. Звернутися можна за адресою: вул. Пушкіна буд 36 каб 09 смт. Велика Новосілка, Донецької області, Україна.

 

Також можна зателефонувати за номером: 099 636 92 49.

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 3 з 6