Застосування податкової соціальної пільги PDF Друк e-mail

 

Чи має право на ПСП державний службовець, який отримує дохід у вигляді заробітної плати та чи необхідно подавати заяву про її застосування?

Відповідь: державні службовці мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму 100-відсоткової податкової соціальної пільги без подання заяви.

Чи мають право батьки на застосування ПСП, якщо протягом звітного року дитині або дитині - інваліду виповнилось 18 років?

Відповідь: платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги (у 2012 році – 536,50 грн., у 2013 році – 573,5 грн.) та у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги (у 2012 році – 804,75 грн., у 2013 році – 860,25 грн) на дитину – інваліда. При цьому, податкова соціальна пільга надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років.

Чи має право на підвищену ПСП студент та за яких умов?

Відповідь: якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати такого платника податку не застосовується.

У разі, якщо, студент, який не отримує бюджетну стипендію або отримує спонсорську стипендію і одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 % при умові, що розмір його заробітної плати на місяць не перевищує у 2012 році – 1500 грн., у 2013 році – 1610 грн.

При цьому, він повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету.

Які документи подаються батьками, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, для отримання ПСП?

Відповідь: платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років, крім заяви подає:

- копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

- копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Яка передбачена форма заяви (довідки) підтвердження, що чоловік (дружина) не користується правом на підвищений граничний розмір доходу кратне кількості дітей, що дає право на ПСП?

Відповідь: відомості про те, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратне кількості дітей відображаються у заяві, яка надається платником податку роботодавцю на застосування податкової соціальної пільги.

При цьому, окремої форми заяви або довідки - підтвердження того, що чоловік або дружина не користується правом на збільшення розміру доходу кратне кількості дітей нормами ПКУ та іншими нормативно-правовими актами не передбачено.