Яка продукція відноситься до продуктів переробки сільськогосподарської продукції? PDF Друк e-mail

 

Відповідно до п. 301.1 ст. 301 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (далі - ПКУ) платниками фіксованого сільськогосподарського податку з урахуванням обмежень, встановлених п. 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Згідно з п. 308.4 ст. 308 ПКУ дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 ЗО), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції), включає доходи, отримані від:

- реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних підприємствах;

- реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на власних підприємствах;

- реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних підприємствах;

- реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Відповідно до пп. 14.1.234, 14.1.235 п. 14.1 ст. 14 ПКУ для цілей гл. 2 розд. XIVПКУ, якою встановлено порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку, сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання; сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

З урахуванням викладеного, до продуктів переробки сільськогосподарської продукції відноситься продукція, що отримана шляхом обробки або переробки товарів, які були придбані або вироблені сільськогосподарським товаровиробником на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання, та відносяться до груп 1 - 24 УКТ ЗЕД.

При цьому продукти переробки сільськогосподарської продукції не обов'язково мають бути товарами, визначеними у групах 1-24 УКТ ЗЕД, але їх виготовлення повинно здійснюватись сільськогосподарським підприємством безпосередньо на власних або орендованих потужностях (площах).

Водночас до продуктів переробки сільськогосподарської продукції не відносяться підакцизні товари, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 ЗО), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції.

Крім того, до продуктів переробки відноситься сільськогосподарська продукція, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.