Закон України від 16.01.2020 № 466-IX запроваджує нову концепцію відповідальності, що є необхідністю в сучасних умовах ведення бізнесу PDF Друк e-mail

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області інформує.

Закон України від 16.01.2020 № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" запроваджує до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) нові концепції відповідальності платників податків за окремі правопорушення.

Встановлено перелік обставин, що звільняють платника від фінансової відповідальності або пом'якшують її.

Змінено розмір штрафних санкцій за окремі податкові порушення, а саме:

- з 23.05.2020 року збільшено штрафи за порушення, передбачені ст. 117, 120, ПКУ. Так, за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності суму штрафної санкції збільшено із 170 гривень до 340 гривень.(п. 120.1. ст. 120 ПКУ);

- з 01.01.2021 року змінено розміри штрафів за порушення правил сплати грошового зобов'язання, а саме:

- зменшено штрафи у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання: при затримці сплати до 30 днів - з 10 до 5 %, більше 30 днів - з 20 до 10 % (п. 124.1 ст. 124 ПКУ);

- введено окремі штрафи для випадків умисного повторного порушення у розмірі 25% та умисного повторного порушення строком більше 90 днів - 50%.(п. 124.2., п. 124.3. ст. 124 ПКУ);

Запроваджується нова концепція визначення відповідальності платників податків, яка передбачає:

- обов'язковий аналіз та доведення контролюючими органами наявності умислу та вини платника податків при вчинені податкового правопорушення;

- притягнення до фінансової відповідальності платника податків за вчинення податкового правопорушення здійснюється за умови наявності в діянні вини, крім деяких податкових правопорушень, відповідальність за які настає незалежно від наявності вини (відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу; неподання у строк документів для взяття на облік, здійснення видаткових операцій за рахунком платника податку або іншою фінансовою установою до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу, тощо);

- визначення обставин, що пом'якшують відповідальність особи за вчинення податкового правопорушення (під впливом погрози, примусу, матеріальну, службову чи іншу залежність; збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; самостійне повідомлення платника про вчинене ним правопорушення);

- визначення додаткових обставин, що звільняють від фінансової відповідальності платника податків, зокрема вчинення діяння: особою, що діяла у відповідності до висновку об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду, зразкової справи Верховного Суду, щодо застосування норм права, від якої в подальшому було відступлено; внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів;

- зменшення суми штрафів за вчинення податкового правопорушення на 50% у разі наявності хоча б однієї обставини, що пом'якшує відповідальність.

З 1 січня 2021 року набирають чинності змінені норми ПКУ щодо направлення платникам податкових повідомлень-рішень. Так,п. 42.5 ст. 42 ПКУ визначено, що у разі якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування з платником податків здійснюється шляхом надіслання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручаються платнику податків (його представнику).

Також, вводиться удосконалений порядок розгляду заперечення до акта перевірки. Заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення, у разі їх подання платником податків у визначеному п. 86.7 ст. 86 ПКУ порядку, розглядаються комісією контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірки, яка є постійно діючим колегіальним органом контролюючого органу. Склад комісії та порядок її роботи затверджується наказом керівника контролюючого органу.

Розгляд матеріалів перевірки здійснюється протягом 10 робочих днів що настають за днем отримання заперечень до акта перевірки.

Створення комісій з питань розгляду заперечень контролюючого органу дозволить удосконалити порядок розгляду заперечень платників податків та винесення податкових повідомлень-рішень.