До уваги громадян у яких мінялось прізвище або адреса реєстрації та переселенців. PDF Друк e-mail

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує.

Всі громадяни України зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (далі – ДРФО) і кожному виданий документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (у народі індивідуальний податковий номер (ІПН).

Відповідно до п.70.7 ст. 70 р. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями та п.1 р. IX Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення), фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 11 до Положення) або за формою № 5ДРП (додаток 12 до Положення) відповідно.

Перевірте свої персональні дані, можливо необхідно внести зміни до ДРФО, якщо мінялось прізвище або адреса реєстрації.

Звірте інформацію Картки платника податків з даними паспорта на предмет наявності помилок у прізвищі, імені, по батькові, даті народження.

Якщо є необхідність внесення змін, звертайтесь особисто або через довіреного представника до будь-якого центру обслуговування платників ДПС України для внесення змін до Ваших персональних даних.

Громадянам, які одержали довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, надана можливість вносити до ДРФО дві адреси: по паспорту та по довідці.

Для внесення в ДРФО фактичного місця проживання (другої адреси) переселенець може звернутися до будь-якого центру обслуговування платників ДПС України. Друга адреса вноситься до ДРФО як додаткова, використовується для листування.